sath
dgthai
sexy
allbet

Dexter morgan ชายหนุ่มที่มีชีวิตสองด้าน ด้านหนึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกระเซ็นของเลือด (blood spatter) ของกรมตำรวจในไมอามี่ แต่อีกด้านของ Dexter กลับเป็นฆาตกรโรคจิตที่ออกตามฆ่า (และทรมาน) เหล่าฆาตกรโรคจิตอีกต่อหนึ่ง

Dexter Season 6 - Ep1
Dexter Season 6 - Ep2
Dexter Season 6 - Ep3
Dexter Season 6 - Ep4
Dexter Season 6 - Ep5
Dexter Season 6 - Ep6
Dexter Season 6 - Ep7
Dexter Season 6 - Ep8
Dexter Season 6 - Ep9
Dexter Season 6 - Ep10
Dexter Season 6 - Ep11
Dexter Season 6 - Ep12 จบ