sath
dgthai
sexy
allbet

แม็คกายเวอร์ ซีรี่ส์ฮิตจากปี 1985 ได้ถูกนำมารีบู๊ตโดยผู้กำกับ The Conjuring , Fast 7 มาควบคุมการสร้างซีรี่ส์ชุดนี้ จุดเด่นของซีรี่ส์คือความสามารถพิเศษของ แม็คกายเวอร์ ที่นำสิ่งของรอบตัวมาประยุกต์เป็นอุปกรณ์ประหลาด และช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์คับขันได้เสมอ และมีดพับสวิตซ์ ซึ่งก็กลายเป็นเอกลักษณ์ให้กับซีรี่ส์เรื่องนี้ สำหรับภาครีบู๊ตนี้ได้ ลูคัส ทิลล์ มารับบบท แองกัส แมคกายเวอร์ ลูคัส ทิลล์เคยผ่านตาเรามาแล้วใน X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past ติดตาม Macgyver 2016

MacGyver Season 1 - Ep1
MacGyver Season 1 - Ep2
MacGyver Season 1 - Ep3
MacGyver Season 1 - Ep4
MacGyver Season 1 - Ep5
MacGyver Season 1 - Ep6
MacGyver Season 1 - Ep7
MacGyver Season 1 - Ep8
MacGyver Season 1 - Ep9
MacGyver Season 1 - Ep10
MacGyver Season 1 - Ep11
MacGyver Season 1 - Ep12
MacGyver Season 1 - Ep13
MacGyver Season 1 - Ep14
MacGyver Season 1 - Ep15
MacGyver Season 1 - Ep16
MacGyver Season 1 - Ep17
MacGyver Season 1 - Ep18
MacGyver Season 1 - Ep19
MacGyver Season 1 - Ep20
MacGyver Season 1 - Ep21 จบ